top of page

اپیزود یازدهم فصل یک آنکارد: مصاحبه با دکتر فریدون حق دوست

Updated: Oct 7, 2020

فریدون برای رسیدن به جایگاه کنونی خود مسیر متفاوتی را طی کرده است که در این قسمت از پادکست آنکادر، داستان زندگی و انتخاب‌های خود را بازگو و توصیه‌های مفیدی برای علاقمندان به تحقیق ارائه می‌کند. http://medleanmag.ir/


9 views0 comments
bottom of page